Manteniment

Un factor important en la conservació de la seva piscina és el seu posterior manteniment i és per això que, en Trimar, posem al seu servei l'equip i els productes necessaris per a l'òptim estat de la seva piscina.